Tillbaka

”Föräldrarnas exempel är avgörande”


Hem och Skolas nya föreläsare, Mirjam Malik, föreläser om respekt på nätet och respekt i vardagen. Vi lever i ett ganska tufft samhällsklimat, och vi behöver ta större ansvar för hur vi talar till och behandlar varandra, säger hon.

Mirjam Malik föreläser om respekt.

Mirjam Malik jobbar med ungdomsarbete och diskrimineringsförebyggande arbete vid Luckan. Mycket av hennes arbete går ut på att besöka skolor, föreläsa och hålla workshoppar om respekt för ungdomar.
De föreläsningar Malik nu erbjuder Hem och Skolas föräldraföreningar är i stort sett samma som hon håller i skolorna.
‒ Vi insåg i något skede att det inte bara är ungdomar som drar nytta av det här, utan att det också är någonting som är viktigt för föräldrar att tänka på.


Alla är åskådare
Malik föreläser under tre rubriker som alla kretsar kring samma tema ‒ respekt på nätet, och respekt i vardagen.
Den första föreläsningen kallar Malik Åskådarens roll, och den ger deltagarna möjlighet att reflektera över sin egen roll när de ser någon bli diskriminerad eller osakligt behandlad, samt över vikten av att ta ansvar och ingripa.
‒ Dels går vi igenom vad forskningen säger om hur människor tenderar att reagera som åskådare, och så går vi igenom hur man kan handla i situationer där någon blir blir utsatt för till exempel rasism, mobbning eller sexuell kränkning.
‒ Vi hoppas kunna sänka tröskeln för att säga ifrån, för tröskeln är tyvärr ofta väldigt hög, säger hon.
Det är också den här föreläsningen Mirjam Malik rekommenderar att man börjar med.
‒ Vi är alla åskådare, och därför är det ett tema som berör oss alla, säger hon.


Skällsord kränker
Den andra föreläsningen går under rubriken Verbal diskriminering, och där är syftet att ge deltagarna möjlighet att reflektera över sitt eget språkbruk.
‒ Vi pratar om fördomar, hur fördomar föds, hur blir vi medvetna om våra egna fördomar, och vilket samband de kan ha med osakliga ord och termer vi ibland använder, säger Malik.
Det är viktigt att både unga och vuxna förstår att användandet av vissa skällsord och osakliga uttryck, fast det inte är illa menat, bidrar till ytterligare kränka olika minoritetsgrupper som redan är utsatta, förklarar hon.
‒ Här är det uttryckligen viktigt att få med föräldrarna. Vi kan föreläsa hur mycket som helst om det här i skolorna, men föräldrarnas föredöme är avgörande, säger Malik.
Den tredje föreläsningen i Maliks repertoar handlar om nätmobbning och nätrespekt.
‒ Där går vi in på skillnaderna mellan så kallad vanlig mobbning och nätmobbning. Vi berättar också om ett fall från Sverige några år tillbaka där en osaklig bild på Instagram spårade ur och fick både rättsliga och personliga följder inte bara för förövaren och offret utan också för en lång rad andra.
Nätet är så stort att man inte har någon kontroll över hur saker sprids, och där är det viktigt att förstå vilka konsekvenserna kan bli, framhåller Malik.
‒ Det finns vuxna som är väldigt insatta, och det finns vuxna som vet väldigt lite. Det jag rekommenderar är att man pratar med sina barn, frågar vad som händer på nätet, ber dem visa hur olika appar fungerar, och framför allt fostrar en öppen kultur så att barnen vågar berätta om någonting händer, säger Malik.


Pamela Friström, text

Tidningen Hem och Skola 1/2019