Tillbaka

Skolkontakt möjliggör utbyte

Skolkontakt: Pyttisskola fick vänner i Österbotten

Redan i två omgångar har elever i Pyttis svenska skola satt sig i en buss för att resa till Österbotten och Vallgrunds skola för skolkontaktbesök.

 Pyttis-eleverna gillade besöken i Österbotten.

Skolkontakt gör det möjligt för skolklasser i Svenskfinland att besöka finlandssvenska skolor i andra regioner.
– En jätteviktig del av projektet är att elever från olika delar av Svenskfinland får möjlighet att bekanta sig med varandra, säger Heidi Lithén, planerare vid Hem och Skola.
Harriet Sillanpää är lärare i Pyttis svenska skola och den drivande kraften bakom de två skolkontaktbesök skolan har gjort till Vallgrunds skola i Korsholm. För henne har besöken gjort det möjligt att visa på de olika variationerna som finns i Svenskfinland.
– Som lärare har jag redan tidigare tänkt att man borde träffas från olika regioner för att kunna förstå varandra bättre och de olikheter som finns, säger hon.

Svensk tv en självklarhet
Sillanpää är uppvuxen i Österbotten där Sveriges television och de svenska artisterna var en självklarhet.
Situationen i kommunen Pyttis, som är Finlands östligaste tvåspråkiga kommun, är en annan. Endast omkring åtta procent av invånarna i kommunen är svenskspråkiga.
– Här i Pyttis dominerar den finska kulturen och man känner varken till svenska eller finlandssvenska artister, säger hon.
Någon svårighet att aktivera eleverna som deltagit har det inte varit.
– De har varit med på noterna. Vi har brevväxlat per brev och per mejl. Jag tror nog att de gammaldags breven har hört till de roligare. Eleverna har fått äkta post att läsa.

Skrek av glädje vid bron
En av resans höjdpunkter var Replotbron, som är Finlands längsta bro.
– Barnen skrek av glädje när vi kom fram till den, säger Sillanpää som berättat om bron för eleverna innan resan.
Extrakrydda fick besöket av alla de anekdoter som Sillanpää berättat om sin forna hemkommun och besöket Pyttiseleverna gjorde hos Sillanpääs mamma.
Skolkontakt innebär också svarsbesök och elever från Vallgrunds skola har besökt Pyttis svenska skolor i två omgångar.
– De har fått fina kontakter som de kan dra nytta av under framtida studier, säger Sillanpää.
Att ta sig an ett skolkontaktprojekt betyder en hel del extrajobb för den ansvariga läraren trots att brevväxlingen kan bakas in i undervisningen. För läraren återstår det att ordna inkvartering, program och bussar på egen tid. För Sillanpää har det här inte varit ett hinder, hon tycker att det har varit värt det.


Brevväxling ledde till besök/Nr 4 2018

Eleverna i klass 5 till 6 i Pyttis svenska skola har redan hunnit fråga sin lärare Harriet Sillanpää när de skall få börja brevväxla med en annan skola liksom de gjorde i fjol.
Att någon brevväxling skulle uppstå är inte troligt i och med att den hörde till Skolkontaktprojektet som de i fjol deltog i. Brevväxlingen gav dock mersmak och flera av eleverna har än i dag kontakt med sin brevvän.
– Jag brukar ibland skicka Whatsapp-meddelanden och fråga hur de mår, säger Amanda Mattila.
Vaila Gango berättar att hon brukar skicka bilder åt sin brevvän via Snapchat.
Helt lätt var det inte under den egentliga träffen att inleda en kontakt med någon som man tidigare hade haft kontakt med endast brevledes.
Blyga första dagen
– Vi var nog litet blyga första dagen vi hade besök från Vallgrund. Det var lättare när vi var hos dem och man redan hade träffats en gång, säger Ellen Riihimäki.
Trots att det handlar om två finlandssvens-ka skolor finns det dialektala skillnader som ibland satte käppar i hjulet för eleverna. I Pyttis används en hel del finska uttryck i språket som för Vallgrundeleverna var svåra att förstå.
Österbottniska sedvänjor visade sig å sin sida ibland vara svårtolkade för Pyttisbarnen.
– De hade annorlunda dialekt och ett annorlunda sätt att göra saker, konstaterar Eemeli Koulunkulma.
Text och foto: Marit Björkbacka, Tidningen Hem och Skola4/2018