Tillbaka

Anne Ahlefelt

Anne Ahlefelts tema är hur vi som föräldrar skall tala med barn och unga om rusmedel. Rubriken är ”Hur tala om rusmedel med barn och unga?” och upplägget kan anpassas till föräldragruppen beroende på om hur gamla barn de har. Socionom Anne Ahlefelt har mångårig erfarenhet av rusmedelsförebyggande arbete i skolor i Svenskfinland. Hon har lett föräldramöten och utbildat skolpersonal kring temat. Anne föreläser i södra Finland.