Tillbaka

Katarina Alanko

Katarina Alankos rubrik är “Skolfrånvaro- när ska man bli orolig?” – att stöda barn och unga som har svårt att närvara i skolan. Katarina jobbar som universitetslärare i barn- och ungdomspsykologi vid Åbo Akademi. Hon är speciellt intresserad av frågor knutna till utvecklingspsykologi och minoritetsfrågor. Föreläser i södra Finland.