Tillbaka

Anna Henning

”Föräldraskap i en digital tid”.

En workshop med föreläsning och diskussion om skärmar, smarttelefoner, sociala medier och ständig uppkoppling. Hur kan vi som föräldrar stöda våra barn och unga till största möjliga välmående i dagens digitala samhälle? Anna är socialpsykolog och förälder och arbetar som universitetslektor vid Soc&kom, Helsingfors universitet. Hon har satt sig in i hur forskare ser på vår tids digitala kommunikation och lyfter upp temat under föräldrakvällar.