Tillbaka

Magnus Lassander

Magnus Lassander – Första hjälpen för småbarnsföräldrar. Hur ska jag hjälpa mitt barn då olyckan är framme.
Magnus är sjukskötare inom akuta sjukvården och utbildare i första hjälpen och hälsokunskap. Han är också närvårdare med inriktning på barn och ungdomar.