Tillbaka

Liselott Lindén

Liselott Lindén föreläser för föräldrar med barn i högstadiet eller gymnasiet om konceptet Fair Sex, en metod att tala med unga om sex, kommunikation och ömsesidighet. Vad är det som är viktigt att tänka på som förälder när man pratar om sex med sitt barn? Fair Sex är utvecklat vid Ålands fredsinstitut med syftet att förebygga sexualiserat våld och främja positiva relationer. Liselott arbetar som informatör och utbildare på föreningen Luckan.