Tillbaka

Matilda Ståhl

Spel och sociala medier i barn och ungas vardag

Spel och sociala medier utgör en allt större del av barn och ungas vardag, men vilken inverkan har den här typen av virtuella miljöer?
Jag öppnar gärna upp den här frågan till diskussion tillsammans med er på basen av aktuell pedagogisk forskning.

Spelifiering och spelbaserat lärande – vad är det?

Spel och spelifiering diskuteras i många pedagogiska sammanhang idag.
De möjligheter som spel och spelifiering innebär lyfts även fram inom läroplansgrunderna för grundläggande utbildningen. Men vilka är de här möjligheterna? Vad innebär spelifiering? Och vad är då spelbaserat lärande? De här frågorna diskuterar vi tillsammans och jag ger även exempel på hur det kan se ut i praktiken.

Matilda, som bor i Vasa, är doktorand inom pedagogik med forskningsintresse för lärande i spel och sociala medier.