55085.jpg

Gul flagg – ett sätt att öka trivseln i skolan

Gul flagg är en metod som betonar vikten av att eleverna trivs i sin skolvardag och lär sig social kompetens. Det är också ett sätt att förebygga­ mobbning. Konceptet kommer från Irland och har nu börjat­ tillämpas i fyra Raseborgsskolor.

– Vi ville ha något mer än Kiva skola, där man under vissa timmar talar om anti-mobbning. I stället ville vi syresätta vackra ord som tolerans, respekt, vi-anda, ansvar för närsamhället och jämställdhet och göra dem till en naturlig del av vår vardag.

Det säger Charlotta Allamo, rektor för Billnäs skola i Raseborg, som är en av de fyra skolor i staden som implementerar gul flagg i praktiken.

De övriga är Snappertuna skola, Västerby skola och Pojo kyrkoby skola.

Alla i skolan jobbar målmedvetet för att alla ska må bra och trivas. Det kräver mycket arbete och diskussioner.

– Du kan inte bara säga åt en elev att vara social, utan att eleven förstår vad det betyder. I lärarkåren har vi fört många och långa diskussioner kring värdegrundsfrågor. Hela personalen måste stå bakom samma tankar och jobba för samma sak. Vi behöver ständigt återkommande träning, säger Charlotta Allamo.

För ett par år sedan var hon på Irland och bekantade sig där med gul flagg.

– Jag tände genast på det och tyckte att det mycket väl går att införa i vår skola, som i år har 46 elever. Vi har jobbat hårt för att komma igång med det och nu börjar bitarna falla på plats. 

Till programmet hör att eleverna får fylla i enkäter och sociogram. Genom dem får man veta hur eleverna förhåller sig till varandra, om de alla har någon kamrat att vara tillsammans med och hur de allmänt mår.

– Det kommer nästan alltid fram något som vi inte visste. Genom enkäterna får vi redskap att genast ta tag i problem och följa upp dem. Elevvårdsgruppen involveras också.

Föräldrarna känner också till vad gul flagg syftar till och skolan har en naturlig kontakt till föräldrarna.

– Allt vi gör är öppet och föräldrarna är när som helst välkomna att titta in och diskutera, säger Charlotta Allamo.

Eleverna hörs

Eleverna är självfallet involverade. I skolan finns fyra råd: Elevrådet, miljörådet, aktivitetsrådet och it-expertisrådet. Det finns elevrepresentanter med i alla de här råden.

Elevrådet har en stark ställning och får till exempel bestämma om temadagar och temaraster. Charlotta Allamo har tillsammans med lärarna Annika Madsen och Krista Halonen gjort ett studiebesök i Martti Ahtisaaren koulu i Kuopio och fick med sig kompismedling (på finska Verso) i bagaget. Det har man där tillämpat med stor framgång.

– Det innebär att eleverna fungerar som medlare i konfliktsituationer. Lärarna finns med i bakgrunden och har ansvaret, men situationen klaras oftast upp på ett bra sätt eleverna emellan. Vi börjar med kompismedling senare i år.

Kevin Määttä och Lucas Hellman går i trean, Dani Helenius i femman och Olivia Heerman, Olivia Pettersson och Oliver Lindström sexan. Att de trivs i sin skola försäkrar de med en mun.

För dem är gul flagg en naturlig del av skolvardagen. 

 – Man skall inte lämna någon ensam och så skall man vara snälla mot varann. Vi har också vänelever som vi äter med och de stora väneleverna läser för de mindre och lär dem att använda läsplattan.

– Det är bra att Billnäs är en liten skola. Här är inte så många som mobbar, de yngre kan leka med de äldre och lärarna hjälper.

Tua Ranninen, text och foto

Nr 4/2016

61050_t.jpg

”Ny plan ser barnen som individer”/Dagisspecial 2017

I den nya planen för småbarnspedagogik har både barn och föräldrar mer att säga till om. Samtidigt för den nya läroplanen med sig ytterligare blanketter och bilagor som ska fyllas i.Läs mera »
61049_t.jpg

Ledare: Föräldrar – satsa på samarbete/Dagisspecial 2017

Min daghemsbana började 1975, då jag var fem år gammal. Jorvas barnträdgård öppnade sina dörrar för mig och grannflickan Johanna.Läs mera »
61048_t.jpg

Kolumn: Dagistanter med dålig lön//Dagisspecial 2017

Det här numret av tidningen Hem och Skola riktar sig till er som har barn i svenskspråkig dagvård. Läs mera »
61047_t.jpg

Mobbning berör alla i dagisgruppen/Dagisspecial 2017

För att förebygga mobbning kan föräldrar lära känna dagisgruppens alla barn och deras föräldrar, då är det lättare att ta kontakt och lösa konflikter innan det eskalerar till mobbning, säger experter.Läs mera »
61046_t.jpg

”När Mio föddes hade vi sörjt färdigt”/Dagisspecial 2017

Få är förberedda på chocken det innebär att barnet man väntar har Downs syndrom. ”Vi visste ingenting om vad som väntade oss” säger Maija Niemi. Men familjens utmaningar tog inte slut där.Läs mera »
61045_t.jpg

Nyckeln till en stressfri vardag – stanna upp/Dagisspecial 2017

Vardagen i en småbarnsfamilj kan kännas krävande. Föräldrarna kämpar mot tidsbrist och livet är en balansgång mellan familjens behov och arbetslivets krav. För en mer harmonisk vardag kan föräldrarna medvetet öva sig i att stanna upp.Läs mera »
61044_t.jpg

Här är pekplattor en del av vardagen/Dagisspecial 2017

Redan i förskolan får de bekanta sig med tekniken och när de börjar skolan får varje elev i Vasa övningsskola en egen pekplatta. Tekniken används flitigt i undervisningen genom hela grundskolan, men endast då det är motiverat, säger läraren Fred Holmsten.Läs mera »
61043_t.jpg

Enkät: Hur tänker föräldrar kring skärmtid?/Dagisspecial 2017

Skärmarna tar över allt mer, både på fritiden och i undervisningen. Hur resonerar föräldrar kring det här fenomenet? Så här svarade några föräldrar till förskolebarn i Smedsby i Korsholm.Läs mera »
61042_t.jpg

Etwinning vidgar barnens vyer/Dagisspecial 2017

Genom en digital plattform kan skolor och daghem hitta samarbetspartner i andra europeiska länder, eller i det egna hemlandet, och jobba tillsammans kring olika projekt. Speciellt väl fungerar plattformen för språkbad, säger Christel Manninen.Läs mera »
61041_t.jpg

Privata vårdavtal kan bjuda på överraskningar/Dagisspecial 2017

Enligt en färsk rapport kommer den privata dagvården att växa i framtiden, något som bekymrar experter. Vårdavtalen inom den privata småbarnspedagogiken kan nämligen se helt annorlunda ut än inom den kommunala dagvården.Läs mera »

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.

I artikelarkivet hittas alla artiklar som ingår i Hem & skola från 2011 och framåt. Artiklarna finns där som en löpande text.