55085.jpg

Gul flagg – ett sätt att öka trivseln i skolan

Gul flagg är en metod som betonar vikten av att eleverna trivs i sin skolvardag och lär sig social kompetens. Det är också ett sätt att förebygga­ mobbning. Konceptet kommer från Irland och har nu börjat­ tillämpas i fyra Raseborgsskolor.

– Vi ville ha något mer än Kiva skola, där man under vissa timmar talar om anti-mobbning. I stället ville vi syresätta vackra ord som tolerans, respekt, vi-anda, ansvar för närsamhället och jämställdhet och göra dem till en naturlig del av vår vardag.

Det säger Charlotta Allamo, rektor för Billnäs skola i Raseborg, som är en av de fyra skolor i staden som implementerar gul flagg i praktiken.

De övriga är Snappertuna skola, Västerby skola och Pojo kyrkoby skola.

Alla i skolan jobbar målmedvetet för att alla ska må bra och trivas. Det kräver mycket arbete och diskussioner.

– Du kan inte bara säga åt en elev att vara social, utan att eleven förstår vad det betyder. I lärarkåren har vi fört många och långa diskussioner kring värdegrundsfrågor. Hela personalen måste stå bakom samma tankar och jobba för samma sak. Vi behöver ständigt återkommande träning, säger Charlotta Allamo.

För ett par år sedan var hon på Irland och bekantade sig där med gul flagg.

– Jag tände genast på det och tyckte att det mycket väl går att införa i vår skola, som i år har 46 elever. Vi har jobbat hårt för att komma igång med det och nu börjar bitarna falla på plats. 

Till programmet hör att eleverna får fylla i enkäter och sociogram. Genom dem får man veta hur eleverna förhåller sig till varandra, om de alla har någon kamrat att vara tillsammans med och hur de allmänt mår.

– Det kommer nästan alltid fram något som vi inte visste. Genom enkäterna får vi redskap att genast ta tag i problem och följa upp dem. Elevvårdsgruppen involveras också.

Föräldrarna känner också till vad gul flagg syftar till och skolan har en naturlig kontakt till föräldrarna.

– Allt vi gör är öppet och föräldrarna är när som helst välkomna att titta in och diskutera, säger Charlotta Allamo.

Eleverna hörs

Eleverna är självfallet involverade. I skolan finns fyra råd: Elevrådet, miljörådet, aktivitetsrådet och it-expertisrådet. Det finns elevrepresentanter med i alla de här råden.

Elevrådet har en stark ställning och får till exempel bestämma om temadagar och temaraster. Charlotta Allamo har tillsammans med lärarna Annika Madsen och Krista Halonen gjort ett studiebesök i Martti Ahtisaaren koulu i Kuopio och fick med sig kompismedling (på finska Verso) i bagaget. Det har man där tillämpat med stor framgång.

– Det innebär att eleverna fungerar som medlare i konfliktsituationer. Lärarna finns med i bakgrunden och har ansvaret, men situationen klaras oftast upp på ett bra sätt eleverna emellan. Vi börjar med kompismedling senare i år.

Kevin Määttä och Lucas Hellman går i trean, Dani Helenius i femman och Olivia Heerman, Olivia Pettersson och Oliver Lindström sexan. Att de trivs i sin skola försäkrar de med en mun.

För dem är gul flagg en naturlig del av skolvardagen. 

 – Man skall inte lämna någon ensam och så skall man vara snälla mot varann. Vi har också vänelever som vi äter med och de stora väneleverna läser för de mindre och lär dem att använda läsplattan.

– Det är bra att Billnäs är en liten skola. Här är inte så många som mobbar, de yngre kan leka med de äldre och lärarna hjälper.

Tua Ranninen, text och foto

Nr 4/2016

58186_t.jpg

Ledare: Segregeringen syns också i grundskolan

I höstas i en incheckningskö på ett flygfält stötte jag på en amerikansk familj som reagerade på att jag var från Finland. ”Ni har ju världens bästa skola”, sade den lätt gråsprängda familjefadern från Austin, Texas, med entusiasm i blicken.Läs mera »
58185_t.jpg

Tala om svåra saker

Efter förra numret av tidningen fick vi in en hel del respons. Bland all positiv feedback fanns också de som inte var så förtjusta i att Hem och skola-tidningen skriver om ämnen som porr, i en tidning som bärs hem av eleverna, eftersom små barn kan läsa tidningen innan föräldrarna får den. Läs mera »
58184_t.jpg

”Prestationskrav kan ge kroppsstress”

Sjukskötarna Julia Backman och Ira Zetterborg vid Ätstörningscentrum föreläser om kroppsbild och ätstörningar, bland annat i skolor. De uppmanar lärare och föräldrar att signalera till unga att de inte behöver prestera hela tiden.Läs mera »
58183_t.jpg

Paulina förde en lång kamp mot anorexin

Paulina Westin insjuknade i anorexi som tonåring. I dag, drygt tio år senare, är hon frisk. Hon har flera råd att ge föräldrar, för att möjligen förhindra att flera drabbas. Föräldrar ska tänka på att inte bara berömma prestationer och föräldrarna ska uttrycka en positiv självbild.Läs mera »
58182_t.jpg

Nytt material ska hjälpa lärare att prata om porr

– Man behöver inte vara ett proffs, man behöver inte kunna uttrycka sig så jättesmidigt. Viktigast är att man har någon slags dialog kring kropp och sexualitet, säger Suss Åhman.Läs mera »
58181_t.jpg

Enkät: Hur talar man om porr med sina barn?

Vi frågade några föräldrar. 1. Har du pratat med dina barn om pornografi? 2. Hur har du gjort det? 3. Hur följer du med vad dina barn gör på internet?Läs mera »
58180_t.jpg

Får skolan ta betalt av eleverna?

Regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell svarar på juridiska frågor som handlar om skolan. Om du har en fråga som du vill ha svar på – mejla redaktor@hemochskola.fiLäs mera »
58179_t.jpg

Kolumn: Den värdefulla tystnaden

”Finns det i din skola ett ställe dit man kan gå om man vill ha det tyst på rasterna?” frågade jag min son. ”Ja”, svarade han så där fåordigt som bara tonårspojkar kan. Glatt överraskad ville jag naturligtvis veta var detta utrymme fanns. ”Man kan stå i trappan längst bort i korridoren.”Läs mera »
58178_t.jpg

Recept

Krispig müsli och len vispgröt står på menyn den här gången.Läs mera »
58177_t.jpg

Var snäll mot dig själv och dina barn

Att stärka det goda och medmänskliga – det handlar positiv psykologi om. Folk­hälsan har startat tre pilot­projekt som involverar föräldrar, barn och skolpersonal för att stärka barns välbefinnande genom metoder i positiv psykologi. Läs mera »

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.

I artikelarkivet hittas alla artiklar som ingår i Hem & skola från 2011 och framåt. Artiklarna finns där som en löpande text.