Stipendier

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd - Lägerskolstipendier, bokpaket och
klassuppsättningar av böcker

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd kring understöd för lägerskolor samt bokpaket för årskurs 1 eller 5 och åk 7-9 och gymnasiet. 


Lägerskolstipendier

Ansökningstiden för understöd till lägerskolor som hålls under år 2018 har avslutats. Klasser och grupper i svenskspråkiga skolor i Finland har möjlighet att ansöka om stipendiet.
Till höger hittar ni listan på skolor som beviljats understöd för lägerskolor 2017.
Redovisningsblanketten för lägerskolor som hålls under år 2017 skall returneras senast i november 2017.

Nytt för i år: Gymnnasier erbjuds möjlighet att ansöka om bidrag för sina lägerskolor/studieresor två gånger per år. På hösten gäller ansökan i första hand vårens resor och i vårens ansökningsrond ansöks om resor som görs under höstterminen. Bidrag för resor som redan har hållits eller som redan fått bidrag av stiftelsen i föregående rond beviljas inte.


Bokpaket

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd gällande bokpaket för åk 1 eller åk 5. Varannat år är det åk 1 och varannat år är det åk 5 som står i tur. Lärare i åk 1 som engagerar eleverna och ders föräldrar i ett läsprojekt har möjlighet att ansöka om ett bokpaket åt sin klass för år 2018. Ansökningstiden har avslutats.
Bokpaketen skickas till skolorna i början av vårterminen 2018. Bokpaketen kan sökas av svenskspråkiga klasser/skolor i Finland samt av grupper som läser modersmålsinriktad svenska i finskspråkiga skolor.

Bokpaketet för år 2017 kan utvärderas elektroniskt.


 

Klassuppsättningar av böcker!

Bästa modersmålslärare i gymnasiet!

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd med att bevilja klassuppsättningar av böcker till svenskspråkiga gymnasier i Finland. Ansökningstiden för höstens bokpaket har avslutats.

Bästa modersmålslärare i åk 7-9!

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd med att bevilja klassuppsättningar av böcker för åk 7-9 i svenskspråkiga skolor i Finland. Ansökningstiden för höstens bokpaket har avslutats.

Beviljade understöd för lägerskolor som hålls under år 2017

Lägerskolunderstöd 2017

Gymnasier

Grundskolor

Andra ansökningsronden gymnasier


 

 


Beviljade bokpaket

Beviljade bokpaket åk 5