Stipendier

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd - Lägerskolstipendier, bokpaket och
klassuppsättningar av böcker

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd kring understöd för lägerskolor samt bokpaket för årskurs 1 eller 5 och åk 7-9 och gymnasiet. 


Lägerskolstipendier

Ansökningstiden för understöd till lägerskolor som hålls under år 2018 har påbörjats och avslutas den 14.10.2017. Ansökan gör här:
Till höger hittar ni listan på skolor som beviljats understöd för lägerskolor 2017.
Redovisningsblanketten för lägerskolor som hålls under år 2017 skall returneras senast i november 2017.

Nytt för i år: Gymnnasier erbjuds möjlighet att ansöka om bidrag för sina lägerskolor/studieresor två gånger per år. På hösten gäller ansökan i första hand vårens resor och i vårens ansökningsrond ansöks om resor som görs under höstterminen. Bidrag för resor som redan har hållits eller som redan fått bidrag av stiftelsen i föregående rond beviljas inte.


Bokpaket

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd gällande bokpaket för åk 1 eller åk 5. Varannat år är det åk 1 och varannat år är det åk 5 som står i tur. Lärare i åk 1 som engagerar eleverna och ders föräldrar i ett läsprojekt har möjlighet att ansöka om ett bokpaket åt sin klass för år 2018. Ansök här:
Bokpaketen skickas till skolorna i början av vårterminen 2018.

Bokpaketet för år 2017 kan utvärderas elektroniskt.


 

Klassuppsättningar av böcker!

Bästa modersmålslärare i gymnasiet!

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd med att bevilja klassuppsättningar av böcker till gymnasiet. Ansökningstiden för höstens bokpaket har avslutats.

Bästa modersmålslärare i åk 7-9!

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd med att bevilja klassuppsättningar av böcker för åk 7-9. Ansökningstiden för höstens bokpaket har avslutats.

Beviljade understöd för lägerskolor som hålls under år 2017

Lägerskolunderstöd 2017

Gymnasier

Grundskolor

Andra ansökningsronden gymnasier


 

 


Beviljade bokpaket

Beviljade bokpaket åk 5